Disclaimer

Auteursrecht
Niets uit deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming UITVAARTKISTENWIJZER.NL worden openbaar gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zonodig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren (i) ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of (ii) voor eigen oefening, studie of gebruik we lk(e) niet strikt privé van aard is of (iii) voor het overnemen in enig dag-, nieuws- of weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een TV-uitzending.

Vertrouwelijk
Alle gegevens die door UITVAARTKISTENWIJZER.NL worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan UITVAARTKISTENWIJZER.NL geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.